Tempel LABBACALLEE - De Cailleach

Ontstaan van de TEMPEL.

Hoe een algemene doodgewone rommelzolder  een Magisch doel krijgt!  

2011... Door samenloop van omstandigheden, en de beslissing het dak te laten isoleren resulterende dit in het opruimen van de rommelzolder.
Hierdoor ontstond een bruikbare ruimte van 10 x 6m waar toch meer kon mee gedaan worden dan enkel het terug stapelen van misschien-nog-ooit-bruikbare spullen.
Een Altaar kan men overal oprichten zowel binnenhuis als buitenhuis, wat dan ook bij ons het geval was en nog steeds soms is.
Om uiteenlopende redenen dient men vaak deze tijdelijke Tempels volledig af te sluiten en te verwijderen.
Het idee om een vast Altaar in de woonst te creëren was reeds langer een gedachten.
Deze nieuwe en nette zolderruimte was een ideale locatie doch veel te ruim om er enkel een persoonlijke sacrale en magische plaats in te richten.
En zo ontstond het idee om de volledige ruimte te benutten en het een Wicca Tempel te noemen.
Door de ligging en toegang naar deze ruimte, leende deze zich perfect om volledig geïsoleerd te blijven van de rest van de woonst. Hierdoor is een permanente en blijvende inwijding mogelijk.
Door deze inwijding kan de Tempel dan ook enkel bezocht worden door ingewijde Wicca's, dit om het sacrale binnen deze ruimte te behouden.
Wat we dachten en van droomden is ondertussen een feit, de ruimte is ingericht, ingewijd en bruikbaar als voortdurende sacrale Wicca Tempel welke tevens de naam Labbacallee heeft gekregen en werd opgedragen aan de Godin en Heksen Koningin Cailleach.

Iedere Wicca weet dat een Tempel, Sacrale plaats of Cirkel overal kan worden opgebouwd - gecreëerd, ja binnen- of buiten-huis.
Maar beschouwen wij de Aarde in haar geheel eveneens niet als Tempel, zelfs als ultieme Tempel en beschouwen we ons lichaam ook niet als een Tempel, waarom dan moeite doen om nog een aparte plaats in te richten en als permanente Tempel te benoemen en aan de Godin en Heksen koningin Cailleach te wijden !


Wat is het doel dan van deze 'Tempel' ?
Het woord TEMPEL dat uit het Latijnse woord templum voortvloeit en 'Heiligdom' betekend, verteld door zijn specificaties en eigen symboliek welke Religie men er bedrijft en welke Godinnen en of Goden men hier vereerd. Dit laatste is dan ook de hoofdreden.
Het is de bedoeling dat wie de Tempel 'Labbacallee' betreed en analyseert een duidelijk beeld krijgt van de Religie welke men er beleeft en welke Godinnen en Goden men er vereerd.
Men dient deze Tempel dan ook als een rust of verblijfplaats te zien voor De Cailleach Godin en Heksen Koningin. Tevens een permanente poort of brug naar het rijk van de Godinnen en Goden.
We gaan er vanuit dat een deel energie van de gebruikers en bezoekers aanwezig blijft in de Tempel, waardoor de energie, het sacrale en de magische energie wordt behouden en versterkt.
We vragen dan ook aan iedere gebruiker en bezoeker die een goede en positieve gewaarwording ervaarde iets achter te laten in de Tempel, dit kan gaan van een berichtje geschreven op de muur tot een voorwerp, ieder bepaald dit voor zichzelf.
De Tempel bied tevens de plaats bij uitstek waar alle attributen zoals werktuigen, wapens muziekinstrumenten, boeken enz. bij elkaar worden gehouden voor het gebruik tijdens een Sabbat, Esbat, Onderricht, bijeenkomst enz.
Deze permanente Tempel heeft daarboven het voordeel dat men beschut is voor de elementen verbonden aan de seizoenen, en men ongestoord rituelen kan uitvoeren zonder te moeten vrezen voor onbegrijpende blikken en 24 op 24 uur beschikbaar is.
Deze Tempel is tevens de thuishaven  van onze eigen opleidingsgroep en Coven
'Temet Nosce'.

De naam LABBACALLEE !
Een naam voor de Tempel was zeker geen prioriteit, niet te min was hier toch reeds over na gedacht.
Niets leek voor de hand liggend of voelde goed aan, de denkpistes werden dan ook aan de kant gezet.
Zoals bij de meeste Wicca's rekenden ook wij er op dat ten gepaste tijde de Godin en God ons de nodige aanwijzing en inspiratie zou geven
tot een passende naam.
En zoals reeds meerdere malen het geval was geweest bij dergelijke vragen kwam de aanwijzing ook ditmaal onverwacht en door een onmogelijke toeval.
'Tijdens het bekijken van een film waar ik vluchtig de naam ‘Labbacallee’ in hoorde en las, maar verder geen aandacht aan schonk, deze naam was mij toen nog onbekend.
Door omstandigheden diende ik meerdere malen de film van op verschillende momenten terug te spoelen, en wat de eerste maal toeval leek kon de volgende keren moeilijk als dusdanig bestempeld worden.  
Telkens ik terugspoelde en willekeurig stopte om verder te kijken hoorde en kwam ik op
de
naam Labbacallee in de ondertitelband uit'.  
Geprikkeld door deze voorval; kan men hier nog spreken van toeval
??.
Dus zocht ik de naam op. Vrij vlug kwamen ik achter de betekenis van deze naam, het blijkt een Wedge tombe, dolmen of hunebed te zijn, en waar blijkbaar een heks ooit begraven was.
De naam Labbacallee voordkomende van Leaba Caillighe wat zich vertaald naar "Het bed van de Heks (of Hag)"

Volgens sommige sages zou de Godin/Heks Cailleach hier begraven zijn geweest of sprak men van haar rust of slaapplaats.
Deze informatie bepaalde dan ook onze keuze om deze minder gekende en in de vergeethoek geraakte Godin en Heksen koningin te associëren met onze Tempel 'Labbacallee'.
Wij koesteren dan ook de wens dat De Cailleach de heerschappij over deze tempel zal aanvaarden.
Wij zullen dan ook al het mogelijke doen om deze Godin te eren en in zo verre onze mogelijkheid reikt haar terug meer bekendheid en erkentelijkheid te bezorgen.
 

Het Symbool !
Nergens vonden we een symbool dat voor deze Godin werd gebruikt, daarom besloten we zelf een symbool samen te stellen. Aan de hand van historische gegevens is dan ook een waardig symbool ontstaan.
Men beweerde dat deze Godin drie ogen had, twee ogen net zoals ieder maar meestal gesloten en het derdeoog midden op haar voorhoofd en dit was steeds open en zag alles (6de Chakra) en fungeert als Geestenoog.
Het symbool start met het symbool van het vrouwelijke (Planneet Venus) gevolgd door 2 horizontale streepjes, links en rechts van de verticale streep verbonden met de cirkel en boven de grotere horizontale streep kruisende met de verticale streep, deze beide streepjes staan symbool voor de gesloten ogen van de Godin.
De grote punt te midden van de cirkel symboliseert dan weer het steeds alles ziende oog. (Ajna voor de Yoga beoefenaars en het helderziende 3de oog voor de Wicca).   

  

 samuel@wiccatempel.be                                                                                                 2018 Afralde & Samuel Temet Nosce
 samuel@wiccatempel.be                                                                                                            2018 Afralde & Samuel Temet-Nosce