Wicca Coven TEMET NOSCE    


 "We leven in een wereld waarin de mensen niet weten wat ze willen, maar bereid zijn door een hel te gaan om het te krijgen." Don Marquis

      Wanneer men het leven zou bezien als het bewandelen van een labyrint, zouden diegene die in niets geloven dit labyrint bewandelen zonder zich bewust te zijn van de lijnen waartussen men wandelt, men stapt dan ook gestadig door, zelfs wanneer men in een doodlopende baan is beland en geconfronteerd wordt met vreugde of pijn, alle gewaarwordingen en belevingen wordt toegeschreven naar een logische en vaak wetenschappelijke verklaring. Men is te nuchter, vaak fantasieloos en getuigt van weinig respect, en dit niet enkel materialistisch. Men ziet het labyrint van dit aardse leven dan ook twee dimensioneel. 

    
Wie wel degelijk in
een Religie gelooft ervaart en ziet de lijnen waartussen we lopen en erkennen de doodlopende banen, de wolvenklemmen en schietijzers maar vooral ook het mooie en magische langs de paden. Het labyrint is voor hen dan ook drie dimensioneel. Dit 'zien' kan men leren en intens ervaren binnen een Religie, men leert en ervaart een nieuwe emotie.
Sommige Religies laten geen ruimte om zelf op onderzoek te gaan, een aangrenzend pad te ontdekken, even stil te staan en rond te kijken, zelf  keuzes te maken.  
Wicca laat zeker zo een ruimte en stimuleert dit zelf !

Temet Nosce   (Ken uzelf)                 

Enkel en alleen door eigen kennis
zal men in staat zijn de eeuwige vrede, liefde
en de eindeloze vreugde te verwerkelijken
waaruit je eigen ware natuur bestaat
en deze tot ultieme hoogte te brengen.

Zelfs filosoof en historicus Yuval Harari zegt: 'KEN IN EERSTE INSTANTIE UZELF' !

 'Temet Nosce' Is de naam die we onze Coven hebben gegeven, en dit is niet zomaar gekozen, maar vloeit voort uit een leven van ervaringen met ups en downs, waarheden en leugens.
 Het is dan ook zeer belangrijk om je zelf te leren kennen en je zelf in alle fazen van het leven te erkennen en te aanvaarden, want de Tijd, die kent geen genade.
 Wat zou je van een ander weten als je je jezelf niet eens kent?
 Hoe beter je je gevoelens en je innerlijke zelf begrijpt hoe meer je zal openstaan voor de Magie.
 Om de hoogste Magie te bereiken dient men in eerste instantie zichzelf te kennen, maar vergeet niet dat dit pijnlijk en confronterend kan zijn !

Leer je zelf kennen en word wie je echt bent !


Zonder je zelf door en door te kennen zal je ook nooit instaat zijn gelijk welke vorm van Divinatie optimaal toe te passen !

Enkele dingen die belangrijk zijn in ons leven:
Keren nooit of te nimmer weer: . . . . . . . . . . .‘Tijd, kansen en gesproken woord’
Blijven verborgen zonder eigen kennis: . . . . . . . Eigen kracht en mogelijkheden.
Dingen die pijn veroorzaken: . . . . . . . .‘Onverschilligheid, liegen en hoogmoed’
Verlies nooit: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‘Eerlijkheid, hoop en geduld’
Maar koester:
. . . . . . . . .‘Je Geloof, het leven, de liefde, je familie en vrienden’

                          MAAR !        
 samuel@wiccatempel.be                                                                                                2018 Afralde & Samuel Temet Nosce