Laatst bijgewerkt:  Juni  2024

Wicca Opleidings-Coven
 
TEMET NOSCE

Wicca TEMPEL

LABBACALLEE

                           

Wicca ! een manier van leven, denken & doen.

RELIGIES zijn waarschijnlijk zo oud als de Mens zelf, de natuurelementen, hemellichamen, Godinnen en Goden worden beschouwd als de noodzakelijke en scheppende elementen en krachten om de bevruchting, geboorte en het leven te schenken.
Wanneer we alle verschillende Religies bekijken valt het op dat er heel wat vergelijkbare handelingen en gebruiken te vinden zijn, maar tevens ook een hoop verschillen. Het is opvallend dat binnen de meeste Religies veel gebruiken afkomstig zijn uit de oude Natuurreligies.
Men mag zeker stellen dat vele huidige Religies afgeleid zijn van enkele oeroude Religies, onze oude Natuurreligie, in een nieuw jasje, maakt hier zeker deel van uit.
Het meest magische aspect van het leven is de spreekwoordelijke  wonderbaarlijke levensvonk.
 
Hetgeen binnen de Wicca Religie onbestaande is, is de noodzaak tot bedreiging met bvb. vagevuur,  hel of verdoemenis en het opleggen van dogma's.
Wiccas respecteren ten volle alles wat Moeder Aarde is en wat ze ons schenkt.
Het compleet onbestaande binnen de Wicca is het fundamentalisme, men kan binnen Wicca extreem met de Religie bezig zijn doch zal men nooit anderen proberen te onderwerpen, domineren of te 'bekeren'.
Wiccas zijn respectvol voor de medemensen ongeacht haar of zijn geaardheid, gerichtheid, achtergrond, welvarendheid of validiteit, ze zullen op geen enkel vlak discrimineren.      
Wiccas staan open voor alle ideeën binnen een geloofsovertuiging en gaan graag de discussie aan maar steeds met wederzijds respect.(

-  Deze Opleidings-Coven onderschrijft het manifest en de doelstellingen van de overkoepelende en ondersteunende maatschappij Greencraft.
Meer informatie over deze wijdverspreide organisatie kan je vinden op:

     http://www.greencraftwicca.org

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De symboliek binnen de Opleiding - Coven Temet Nosce
zijn De Cailleach, het Hert, de Lijsterbes en de kwarts Carneool.

Binnen de Wicca Tempel Labbacallee waar de Coven Temet Nosce is gehuisvest wordt de gedachtenis aan de Godin en Heksenkoningin De Cailleach hoog gehouden net als de vermoedelijke rustplaats de megaliet het hunebed Labbacallee.

Het Hert welke onder de bescherming van onze Godin De Cailleach staat wordt in vele  culturen gebruikt en staat vaak als symbool voor de kringloop binnen de Natuur, dit door het afstoten van het oude dode gewei om plaats te maken voor het terugkeren van een nog groter en mooier gewei.
Door het Hert als Totemdier van deze Coven aan te nemen streven we naar groeimogelijkheden en ontplooiingen in alle richtingen. Net als een Hertgewei dat zich ieder jaar geleidelijk ontwikkelt en uitgroeit tot een groot en prachtig gewei. 
De zintuigen van een Hert zijn zeer goed ontwikkeld waardoor het een helder beeld heeft en een uitstekend gehoor, hiermee symboliseren we dat kleine veranderingen in verschijning en visie opgemerkt worden.
Door dit Totemdier streven we er naar dat iedereen binnen de Coven  Visioenen en Profetieën vaker en beter ervaren.
De verbondenheid met het Hert is dan ook een Magische verbondenheid waarmee we streven naar vernieuwing, voorspoed maar vooral vertrouwen en liefde. Dit zijn eigenschappen die men het Hert toeschrijft. Maar oh wee wanneer het aangevallen wordt !

Bij het verschijnen van het Hert worden we uitgenodigd om contact te maken met onze eigen vriendelijkheid zodat we vooral de mensen die ons de weg versperren met open Hart tegemoet kunnen treden.
De kracht van het Hert leert ons van onszelf te houden en onszelf te koesteren in onvoorwaardelijke liefde voor ons zelf, want dat is de genezing van de pijn.
We hebben van het Hert de kracht gekregen om tussen de regels door de dingen te herkennen die niet gezegd worden.

Boodschap van het Hert: “Ga je problemen en angsten tegemoet met zorgzaamheid, liefdevolle vriendelijkheid en zachtheid, dan maak jij de weg naar je doel vrij” Sabine Roesberry

De Lijsterbes ( Luis) geassocieerd met het Hert, staat symbool voor Moed, kracht, flexibiliteit en wijsheid.  Het is de Toverboom van de Kelten en onze Coven.
Hij of Zij die de boom liefheeft is een Gevoelige en overtuigende Wereldverbeteraar.
Hij kan de onstuimigheid van De Cailleach milderen wanneer ze geërgerd Storm blaast.
De boom beschermt de Tempel en de Priesteressen en Priesters tegen alle negatieve energieën.
Onze meet- en maat-staf is van Lijsterbes, geeft steeds de correcte maat aan, voelt misleiding aan en de gebruiker is steeds oprecht.
De toegewijde Lijsterbes gebruiker of geboren onder de Lijsterbes zijnde, hebben bij uitstek dat ze graag gezien worden waardoor ze soms te meegaande zijn.
Misbruik van Lijsterbes aanhangers is dan ook reëel. Gebruik Lijsterbes dan ook binnen vertrouwelingen.
Lijsterbes ondersteunt intuïtie en spirituele groei net als het mineraal Carneool.

De kwarts Carneool, sterrenbeeld Maagd, die tevens eendracht en energie opwerkt is de beschermsteen van Temet Nosce.

samuel@wiccatempel.be                                    2018 Afralde & Samuel Temet Nosce