Opleiding-Coven 'TEMET NOSCE'  ( Ken uzelf )
Godin en Heksenkoningin   
DE CAILLEACH

Waarom geloven in een Religie als WICCA ?                                                            Waarom geloven in Godinnen en Goden ?


"We leven in een wereld waarin de mensen niet weten wat ze willen, maar bereid zijn door een hel te gaan om het te krijgen." Don Marquis

      Wanneer men het leven zou bezien als het bewandelen van een labyrint, zouden diegene die in niets geloven dit labyrint bewandelen zonder zich bewust te zijn van de lijnen waartussen men wandelt, men stapt dan ook gestadig door, zelfs wanneer men in een doodlopende baan is beland en geconfronteerd wordt met vreugde of pijn, alle gewaarwordingen en belevingen wordt toegeschreven naar een logische en vaak wetenschappelijke verklaring. Men is te nuchter, vaak fantasieloos en getuigt van weinig respect, en dit niet enkel materialistisch. Men ziet het labyrint van dit aardse leven dan ook twee dimensioneel. 

     Wie wel degelijk in
iets gelooft ervaart en ziet de lijnen waartussen we lopen en erkennen de doodlopende banen, de wolvenklemmen en schietijzers maar vooral ook het mooie en magische langs de paden. Het labyrint is voor hen dan ook drie dimensioneel. Dit 'zien' kan men leren en intens ervaren binnen een Religie, men leert en ervaart een nieuwe emotie. Sommige Religies laten geen ruimte om zelf op onderzoek te gaan, een aangrenzend pad te ontdekken, even stil te staan en rond te kijken, zelf  keuzes te maken.   Wel Wicca is zeker zo een Religie!

     RELIGIES zijn waarschijnlijk zo oud als de Mens zelf, de natuurelementen, hemellichamen, Godinnen en Goden worden beschouwd als de noodzakelijke en scheppende elementen en krachten om de bevruchting, geboorte en het leven te schenken.
Wanneer we alle verschillende Religies bekijken valt het op dat er heel wat vergelijkbare handelingen en gebruiken te vinden zijn, maar tevens ook een hoop verschillen. Het is opvallend dat binnen de meeste Religies veel gebruiken afkomstig zijn uit de oude Natuurreligie.
Men mag zeker stellen dat vele huidige Religies afgeleid zijn van enkele oeroude Religies, onze oude Natuurreligie maakt hier zeker deel van uit.
Het meest magische aspect van het leven is de wonderbaarlijke levensvonk.
Hetgeen binnen de Wicca Religie onbestaande is, is de noodzaak tot bedreiging met bvb. vagevuur,  hel of verdoemenis,
Wiccas respecteren ten volle alles wat Moeder Aarde is en wat ze ons schenkt.
Het compleet onbestaande binnen de Wicca is het fundamentalisme, men kan binnen Wicca extreem met de Religie bezig zijn doch zal men nooit anderen proberen te onderwerpen, domineren of te 'bekeren'.
Wiccas zijn respectvol voor de medemensen ongeacht haar of zijn geaardheid, gerichtheid, achtergrond, welvarendheid of validiteit, ze zullen op geen enkel vlak discrimineren.      
Wiccas staan open voor alle ideeën binnen een geloofsovertuiging en gaan graag de discussie aan maar steeds met wederzijds respect.

De symboliek van de Cailleach, het Hert en de Lijsterbes binnen de Opleiding - Coven Temet Nosce”.

Binnen de Wicca Tempel Labbacallee waar de Coven Temet Nosce is gehuisvest wordt de gedachtenis aan de Godin en Heksenkoningin De Cailleach hoog gehouden net als de vermoedelijke rustplaats de megaliet het hunebed Labbacallee.

Het Hert welke onder de bescherming van onze Godin De Cailleach staat wordt in vele  culturen gebruikt en staat vaak als symbool voor de kringloop binnen de Natuur, dit door het afstoten van het oude dodegewei om plaats te maken voor het terugkeren van een nog groter en mooier gewei.
Door het Hert als Totemdier van deze Coven aan te nemen streven we naar groeimogelijkheden en ontplooiingen in alle richtingen. Net als een Hertgewei dat zich ieder jaar geleidelijk ontwikkelt en uitgroeit tot een groot en prachtig gewei. 
De zintuigen van een Hert zijn zeer goed ontwikkeld waardoor het een helder beeld heeft en een uitstekend gehoor, hiermee symboliseren we dat kleine veranderingen in verschijning en visie opgemerkt worden.
Door dit Totemdier streven we er naar dat iedereen binnen de Coven  Visioenen en Profetieën vaker en beter ervaren.
De verbondenheid met het Hert is dan ook een Magische verbondenheid waarmee we streven naar vernieuwing, voorspoed maar vooral vertrouwen en liefde. Dit zijn eigenschappen die men het Hert toeschrijft. Maar oh wee wanneer het aangevallen wordt !

 

De Lijsterbes ( Luis) geassocieerd met het Hert, staat symbool voor Moed, kracht, flexibiliteit en wijsheid.  Het is de Toverboom van de Kelten en onze Coven.
Hij of Zij die de boom liefheeft is een Gevoelige en overtuigende Wereldverbeteraar.
Hij kan de onstuimigheid van De Cailleach milderen wanneer ze geërgerd Storm blaast.
De boom beschermt de Tempel en de Priesteressen en Priesters tegen alle negatieve en zwarte Magie.
Onze meet- en maat-staf is van Lijsterbes, geeft steeds de correcte maat aan, voelt misleiding aan en de gebruiker is steeds oprecht.
De toegewijde Lijsterbes gebruiker of geboren onder de Lijsterbes zijnde, hebben bij uitstek dat ze graag gezien worden waardoor ze soms te meegaande zijn.
Misbruik van Lijsterbes aanhangers is dan ook reëel. Gebruik Lijsterbes dan ook binnen vertrouwelingen.
Lijsterbes ondersteunt intuïtie en spirituele groei net als het mineraal Carneool.
De kwarts Carneool die tevens eendracht en energie bevorderend op werkt is de beschermsteen van Temet Nosce.

 

 

Temet Nosce   (Ken uzelf).

Enkel en alleen door eigen kennis
zal men in staat zijn de eeuwige vrede, liefde
en de eindeloze vreugde te verwerkelijken
waaruit je eigen ware natuur bestaat.

  'Temet Nosce' Is de naam die we onze Coven hebben gegeven, en dit is niet zomaar gekozen, maar vloeit voort uit een leven van ervaringen met ups en downs.
 Het is dan ook zeer belangrijk om je zelf te leren kennen en je zelf in alle fazen van het leven te erkennen en te aanvaarden, want de Tijd, die kent geen genade.
 Wat zou je van een ander weten als je je jezelf niet eens kent?
 Hoe beter je je gevoelens en je innerlijke zelf begrijpt hoe meer je zal openstaan voor Magie.
 Om de hoogste Magie te bereiken moet je zichzelf kennen, maar vergeet niet dat dit pijnlijk en confronterend kan zijn !

 

Enkele dingen die belangrijk zijn in ons leven:
Keren nooit of te nimmer weer: ‘Tijd, kansen en gesproken woord’
Dingen die pijn veroorzaken: ‘Onverschilligheid, liegen en hoogmoed’
Verlies nooit: ‘Eerlijkheid, hoop en geduld’
Maar koester: ‘Je Geloof, het leven, de liefde, je familie en vrienden’