-          De naam LABBACALLEE.

Een naam voor de Tempel was zeker geen prioriteit, niet te min was hier toch reeds over na gedacht. Niets leek voor de hand liggend of voelde goed aan, de denkpistes werden dan ook aan de kant gezet.
Zoals bij de meeste wiccans rekenden ook wij er op dat ten gepaste tijde de Godin en God ons de nodige aanwijzing en inspiratie zou geven. En zoals reeds meerdere malen het geval was geweest bij dergelijke vragen kwam de aanwijzing ook ditmaal onverwacht en door een onmogelijke toeval.
Tijdens het bekijken van een film waar ik vluchtig de naam ‘Labbacallee’ in hoorde en las, maar verder geen aandacht aan schonk, deze naam was mij toen nog onbekend.
Door omstandigheden diende ik meerdere malen de film van op verschillende momenten terug te spoelen, en wat de eerste maal toeval leek kon de volgende keren moeilijk als dusdanig bestempeld worden.  
Telkens ik terugspoelde en willekeurig stopte om verder te kijken hoorde en kwam ik op de
naam Labbacallee in de ondertitelband uit.  
Geprikkeld door deze voorval; kan men hier nog spreken van toeval !.
Dus zocht ik de naam op. Vrij vlug kwamen ik achter de betekenis van deze naam, het blijkt een Wedge tombe, dolmen of hunebed te zijn, en waar blijkbaar een heks ooit begraven was.
De naam Labbacallee voordkomende van Leaba Caillighe wat zich vertaald naar "Het bed van de Heks (of Hag)"
Volgens sommige sages zou de Godin/Heks Cailleach hier begraven zijn geweest of sprak men van haar rust of slaapplaats.
Deze informatie bepaalde dan ook onze keuze om deze minder gekende en in de vergeethoek geraakte Godin en Heksen koningin te associëren met onze Tempel Labbacallee.
Wij koesteren dan ook de wens dat De Cailleach de heerschappij over deze tempel zal aanvaarden. Wij zullen dan ook al het mogelijke doen om deze Godin te eren en in zo verre onze mogelijkheid reikt haar terug meer bekendheid en erkentelijkheid te bezorgen.
     

Ontstaan van de TEMPEL.

Hoe een algemene doodgewone rommelzolder  een ander doel krijgt!  

2011... Door samenloop van omstandigheden, en de beslissing het dak te laten isoleren resulterende in het opruimen van de rommelzolder.
Hierdoor ontstond een bruikbare ruimte van 10 x 6m waar toch meer kon mee gedaan worden dan enkel het terug stapelen van misschien-nog-ooit-bruikbare materialen.
Een Altaar kan men overal oprichten zowel binnenhuis als buitenhuis, wat dan ook bij ons vaak het geval was en is.
Om uiteenlopende redenen dient men vaak deze tijdelijke Tempels volledig af te sluiten en te verwijderen.
Het idee om een vast Altaar in de woonst te creëren was reeds langer een gedachten.
Deze nieuwe en nette zolderruimte was een ideale locatie doch veel te ruim om er enkel een persoonlijke sacrale plaats in te richten.
En zo ontstond het idee om de volledige ruimte te benutten en het een Tempel te noemen.
Door de ligging en toegang naar deze ruimte, leende deze zich perfect om volledig geïsoleerd te blijven van de rest van de woonst. Hierdoor is een permanente en blijvende inwijding mogelijk.
Door deze inwijding kan de Tempel dan ook enkel bezocht worden door ingewijde wiccans, dit om het sacrale binnen deze ruimte te behouden.
Wat we dachten en van droomden is ondertussen een feit, de ruimte is ingericht, ingewijd en bruikbaar als voortdurende sacrale Wicca Tempel welke tevens de naam Labbacallee heeft gekregen en werd opgedragen aan de Godin en Heksen Koningin Cailleach.

 

LABBACALLEE

 

 BACK