Waarom een WICCATEMPEL ?

Iedere Wicca weet dat een Tempel, Sacrale plaats of Cirkel overal kan worden opgebouwd - gecreŽerd, ja binnen- of buiten-huis. Maar beschouwen wij de Aarde in haar geheel eveneens niet als Tempel, zelfs als ultieme Tempel en beschouwen we ons lichaam ook niet als een Tempel, waarom dan moeite doen om nog een aparte plaats in te richten en als permanente Tempel te benoemen en aan de Godin en Heksen koningin Cailleach te wijden !

Wat is het doel dan van deze 'Tempel' ?
Het woord TEMPEL dat uit het Latijnse woord templum voortvloeit en 'Heiligdom' betekend, verteld door zijn specificaties en eigen symboliek welke Religie men er bedrijft en welke Godinnen en of Goden men hier vereerd. Dit laatste is dan ook de hoofdreden. Het is de bedoeling dat wie de Tempel 'Labbacallee' betreed en analyseert een duidelijk beeld krijgt van de Religie welke men er beleeft en welke Godinnen en Goden men er vereerd.
Men dient deze Tempel dan ook als een rust of verblijfplaats te zien voor De Cailleach Godin en Heksen Koningin. Tevens een permanente poort of brug naar het Godenrijk.
We gaan er vanuit dat een deel energie van de gebruikers en bezoekers aanwezig blijft in de Tempel, waardoor het sacrale wordt behouden en versterkt. We vragen dan ook aan iedere gebruiker en bezoeker die een goede en positieve gewaarwording ervaarde iets achter te laten in de Tempel, dit kan gaan van een berichtje geschreven op de muur tot een voorwerp, ieder bepaald dit voor zichzelf.
De Tempel bied tevens de plaats bij uitstek waar alle attributen zoals werktuigen, wapens, muziekinstrumenten, boeken enz. bij elkaar worden gehouden voor het gebruik tijdens een Sabbat, Esbat, Onderricht, bijeenkomst enz.
Deze permanente Tempel heeft daarboven het voordeel dat men beschut is voor de elementen verbonden aan de seizoenen, men ongestoord rituelen kan uitvoeren zonder te moeten vrezen voor onbegrijpende blikken en 24 op 24 uur beschikbaar is. De Tempel is tevens de thuishaven  van onze eigen opleidingsgroep en Coven 'Temet Nosce'.